اطلاعات لحظه‌ای: 1399/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 70,376 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 69,895 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 92,558,982,013,949 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 69,895 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 69,895 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 70,376 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,324,273,348

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/09/09

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

مدیران سرمایه گذاری:

سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار